"กัญจนา" นั่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ประกาศเป็นลูกมังกรนำพรรคลงสนามเลือกตั้ง มั่นใจเลือด"บรรหาร"สร้างความเชื่อมั่น

เมื่อเวลา 08.00น. วันที่ 26 ตค. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น มีการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่1/2561 เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ทั้งนี้ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตหัวหน้าพรรคมาตุภูมิและอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้พาอดีตสมาชิกพรรคมาตุภูมิมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรค โดยมีนายประภัตร โพธสุธน ว่าที่เลขาธิการพรรค นายนิกร จำนง นายทะเบียนพรรค นายธีระ วงศ์สมุทร หัวหน้าพรรค นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตสส.สุพรรณบุรี และน.ส.กัญจนา ศิลปาอาชา ว่าที่หัวหน้าพรรคให้การต้อนรับ

พล.อ.สนธิ กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากรอเกี่ยวกับกระบวนการพรรคการเมืองให้ขัดเจนก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างรอเรียกประชุมเพื่อยื่นกกต. ให้พรรคมาตุภูมิสิ้นสภาพความเป็นพรรค อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวได้นำอดีตสมาชิกพรรคจำนวน15คนมาร่วมงานกับพรรคชาติไทยพัฒนาก่อน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายภาคใต้และสงขลาบางส่วน ซึ่งตั้งความหวังว่าจะได้สส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้มากที่สุด เพื่อมาเติมพื้นที่ให้กับพรรคชาติไทยพัฒนา อีกทั้งส่วนตัวชื่นชอบในนโยบายในการสร้างความปรองดองและความเป็นกลางและสอดคล้องกับความรู้สึกส่วนตัวที่ต้องการร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชาติ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพรรค

ขณะเดียวกัน ยังมีอดีตสส.ได้เดินทางมาเปิดตัวกับพรรคชาติไทยพัฒนาในการประชุมครั้งนี้ด้วย อาทิ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ อดีตสส.ขอนแก่นและภรรยา นายอนุชา สะสมทรัพย์ อดีตสส.นครปฐม นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ อดีตสส.สมุทรสาคร

ต่อมาเวลา 09.30น.นายธีระ วงศ์สมุทร หัวหน้าพรรคได้ขึ้นทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และแก้ไขข้อบังคับ นโยบายของพรรค และเลือกตำแหน่งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคนายภราดร ปริศนานันทกุล อดีตสส.อ่างทอง ได้เสนอชื่อนายธีระ เป็นหัวหน้าพรรค และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ อดีตสส.ร้อยเอ็ด เสนอชื่อน.ส.กัญจนา เป็นหัวหน้าพรรค แต่ปรากฎว่านายธีระ แจ้งต่อที่ประชุมว่

าขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพราะสถานการณ์เช่นนี้คนเหมาะสมที่สุด คือ น.ส.กัญจนา และขออยากให้ทุกคนร่วมกันประคับประคองกันต่อไป

"การเลือกหัวหน้าหรือผู้นำพรรค อย่าคำนึงถึงอาวุโส หรือคนรุ่นหนุ่มสาว แต่ต้องดูจากความกล้าและความสามารถตามสถานการณ์ จึงขอให้มาร่วมกันเป็นนิ้วที่มาช่วยประคองให้พรรคไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้" นายธีระ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือกน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ลูกสาวนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค  และนายประภัตร โพธสุธน เป็นเลขาธิการพรรค ขณะที่ กรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งอื่นมีดังนี้

รองหัวหน้าพรรค 5 คน ประกอบด้วย  นายอนุรักษ์ จุรีมาศ นายอนุชา สะสมทรัพย์ นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ นายยุทธพล อังกินันท์

รองเลขาธิการพรรค 3 คน ประกอบด้วย นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร และน.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช เหรัญญิกพรรค นางพวงรัตน์ ชัยบุตร

นายทะเบียนสมาชิกพรรค 1 คน นายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ

กรรมการบริหารอื่นของพรรคจำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ นายนพดล มาตรศรี นายสุรชัย ทิณเกิด นายอภิวัชร บัวพันธ์ นายณรงค์ นุ่นทอง และนายเสน่ห์ ขาวโต

จากนั้น น.ส.กัญจนา ขึ้นเวทีกล่าวเปิดใจกับสมาชิกพรรคเป็นครั้งแรกว่า ขอบคุณสมาชิกพรรคที่เลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค เข้าใจว่าสมาชิกพรรคที่เลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค เพราะคงเห็นว่าสถานการณ์เช่นนี้พรรคต้องการให้คนรุ่นใหม่กับรุ่นอาวุโสทำงานด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่อาจเห็นว่าตนเองเป็นคนที่อยู่ที่ระหว่างสองรุ่นนี้ 

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า ตั้งแต่พรรคได้ตั้งขึ้นมาหัวหน้าพรรคทุกคนได้ดูและรับใช้ประชาชนอย่างเสมอมา การเข้ามารับตำแหน่งครั้งนี้ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด จะไม่ให้เสียชื่อหัวหน้าพรรคแน่นอน

"การเลือกตั้งปี 2538 ท่านบรรหารทาบทามให้ดิฉันลงสมัครสส.สุพรรณบุรี จากเดิมวางตัวให้คุณหญิงแจ่มใสลงสมัคร เนื่องจากเวลานั้นสุพรรณบุรีมีสส.ได้เพิ่มอีกหนึ่งคน ย้อนกลับไปตอนนั้นมีเวลาตัดสินใจไม่นาน  แต่วันนี้กับอดีตมีความแตกต่างกัน คือ วันนี้ไม่มีท่านบรรหารอีกแล้ว แต่สิ่งที่เหมือนเดิม คือ ยังคงตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนเหมือนเดิมต่อไป" น.ส.กัญจนา กล่าว 

น.ส.กัญจนา กล่าวอีกว่า วันนี้นายบรรหารได้จากไปแล้ว แต่ยังทิ้งเลือดความเป็นนายบรรหารไว้ในตัวของตนเองและน้องชาย ทั้งเรื่องการถือสัจจะและการสร้างมิตรมากกว่าศัตรู ดังนั้น เชื่อมั่นว่าด้วยพลังของสมาชิกพรรคทุกคนจะสามารถลงสนามเลือกตั้งได้อย่างเข้มแข็งด้วยการสรรหาผู้สมัครอย่างเต็มกำลังความสามารถ

"มีคนมักกล่าวพ่อบรรหารเป็นมังกรการเมือง แต่ดิฉันไม่บังอาจเทียบเคียงกับท่านได้ แต่ถึงอย่างไรจะไม่ทำให้เสียทีที่เกิดเป็นลูกมังกร" น.ส.กัญจนา กล่าว

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า ขณะนี้พรรคได้มีผู้ใหญ่ทางการเมืองมาร่วมงานหลายคน เช่น พล.อ.สนธิ และนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอนาคตพรรคจะมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเฉพาะพื้นที่เท่านั้น

 

 

ขอขอบคุณ ที่มา : https://www.posttoday.com/politic/news/568899