ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562