สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคชาติไทยพัฒนาทั้ง 11 ท่าน ประกอบด้วย
1.นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ
2.นายธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
3. นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
4. นายนพดล มาตรศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ
5. นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1
6. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 2
7. นายประภัตร โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 3
8. นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 4
9. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 1
10. นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม เขต 2
11. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส. นครปฐม เขต 5 (เข้ารายงานตัวเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562)

.
เข้ารายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2562 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย