ประกาศชื่อ-นามสกุล สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา
(ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560)

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่