เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 พรรคชาติไทยพัฒนานำทีมโดย คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค คุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค พร้อมด้วยคณะพรรคชาติไทยพัฒนา


ขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้องที่ จ.สุพรรณบุรี “ขอขอบคุณพี่น้องชาวสุพรรณบุรี ที่มอบทุกคะแนนเสียงให้กับเราด้วยความไว้วางใจ เราขอให้เชื่อในคำมั่นสัญญา จะทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยโดยยึดมั่นประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยเป็นที่ตั้ง เราจะตั้งใจทำงานให้มากที่สุด เพื่อก้าวข้ามความความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย ให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน”