วันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมาเราได้เห็นชาวไทยทั่วประเทศให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยและตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งนั่นรวมถึงพลังแห่งการมีส่วนรวมของพี่น้องชาวไทยในการออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมอบคะแนนเสียงอันมีค่าของท่าน ให้กับพรรคชาติไทยพัฒนา

แม้ฐานคะแนนส่วนใหญ่ของเราจะมาจาก สุพรรณบุรี บ้านเกิดของพรรคชาติไทยพัฒนา แต่เราขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้อง"เลือดสีชมพู"ทั่วประเทศ ว่าเราจะทำงานรับใช้ทุกท่าน ด้วยความยึดมั่นในผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยเป็นที่ตั้งอย่างเสมอเหมือนโดยทั่วกัน

เพราะพรรคชาติไทยพัฒนา เรายังมีพี่น้องในสายเลือดเดียวกันในแต่ละจังหวัด เลือดของความมั่นคง สัจจะ กตัญญู หลายจังหวัดที่เรามีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ทุกคนยังยืนหยัดตามอุดมการณ์ ที่ไม่มีวันผันแปร

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคน “ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบคะแนนเสียงและความไว้วางใจ ให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยซึ่งเป็นของคนไทยทั้งประเทศให้เดินไปข้างหน้า ขอให้ท่านมั่นใจว่าทุกคะแนนเสียงได้ท่านได้ส่งให้กับพรรคชาติไทยพัฒนา ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งยุคใหม่ในการทำงานด้านการเมืองของเรา เพื่อก้าวข้ามความความขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย