บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียง “เพชรบุรี” เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2562

เน้นหนักการเกษตร ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำอย่างมาก เราจะช่วยกันราคาสินค้าไม่ให้ต่ำ ทั้งยังเพิ่มราคาสินค้า ด้วยสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการในตลาด พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยี ผสานกับปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ในเรื่องประมง กฎหมายประมงมีความไม่เป็นธรรม และกำลังจะทำให้อาชีพประมง อันเป็นอีกหนึ่งอาชีพสำคัญ หายไป เราจะเร่งผลักดันการแก้กฎหมายประมงทที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้พี่น้องชาวประมง ได้มีอาชีพนี้คงสืบต่อไป และไม่ถูกเอาเปรียบอีก

บรรยากาศการลง ดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขของคุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคและ คุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค ร่วมด้วยคณะผู้สมัครของพรรคชาติไทยพัฒนาใน จ.เพชรบุรี ได้แก่

เขต 1 นายยุทธพล อังกินันทน์
เขต 2 นายสุขเขตร สุขโข
และ เขต 3 นางสาวอมรรัตน์ สุขเจริญ

พรรคชาติไทยพัฒนาขอขอบคุณพี่น้องชาวเพชรบุรี ที่ให้การต้อนรับพรรคเราด้วยความรัก ความอบอุ่น ขอให้เชื่อเรา เพชรบุรี ต้องไม่เป็นสองรองใคร
.

24 มีนาคานี้ #กาพรรคชาติไทยพัฒนา ประเทศต้องพัฒนา ด้วย “นักพัฒนา” มืออาชีพมากประสบการณ์

#พรรคชาติไทยพัฒนา #เลือกตั้ง62