ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 ของพรรคชาติไทยพัฒนา

 

ก. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 

      ๑. กรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่)

      ๒. ภาคกลาง (ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่)

      ๓. ภาคเหนือ (ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่)

      ๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่)

      ๕. ภาคใต้ (ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่)

 

ข. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามลำดับ (ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่)