ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามนิติบุคคล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562