พรรคชาติไทยพัฒนาขอประกาศ เชิญชวนให้กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ก่อนคณะกรรมการบริหารพรรค จะพิจารณาในวันที่ 30 มกราคม 2562