“กัญจนา” รับข้อเสนอมูลนิธิออทิสติก ลั่นคนพิการต้องได้รับโอกาสการศึกษา ต้องปลอดจากการเมือง

 

17 พ.ย.61 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าชทพ. พรัอมด้วยแกนนำ อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ นายนิกร จำนง ผอ.ชทพ. นายยุทธพล อิงกินันทน์ รองหัวหน้า และโฆษก ชทพ. และนายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ผอ.การเลือกตั้งเขต กทม. ร่วมต้อนรับ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมตัวแทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ประมาณ 50 คน เพื่อเข้ายื่นข้อเสนอ และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายด้านสังคมและการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง คนพิการและผู้ที่เข้าไม่ถึงโอกาสเพื่อบรรจุไว้เป็นนโยบายของพรรค ชทพ.

น.ส.กัญจนา กล่าวตอนหนึ่งว่า ชทพ.กับคนพิการมีความผูกพันกันมาตลอดตั้งแต่สมัย นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพรรคชาติไทย รับผิดชอบการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้นมีกลุ่มคนพิการมาเรียกร้องสิทธิด้านการศึกษา ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่พวกเราต้องมีอยู่แล้ว แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีก็จะมีกลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องเรื่องนี้

กระทั่ง นายบรรหารได้ผลักดันเป็นนโยบายตั้งแต่นั้นมา คนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนในโรงเรียนทุกแห่ง ดังนั้น ชทพ.จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และเห็นว่าการศึกษาต้องปลอดจากการเมือง คนพิการจะต้องได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของการเมือง

 

 

ขอขอบคุณ

ที่มา : https://www.naewna.com/politic/383402