วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.25 น.

 

'หนูนา'เตรียมถกประธานมูลนิธิออทิสติกไทย
ยกร่างนโยบายด้านการศึกษา-สังคม มาเสนอพรรคชาติไทยพัฒนา 17 ธ.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่พรรคชาติไทยพัฒนา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า ทางสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โดยนายกสมาคม คือนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย จะได้พบและพูดคุยกับตนที่พรรคชาติไทยพัฒนา ในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ เพื่อพูดคุยเสนอแนะข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและสังคม ซึ่งทางสมาคมทำงานให้การสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมานานมาก ร่วมกับชมรมเครือข่ายกว่า 300 ชมรม รวมถึงสมาคมแห่งชาติด้านออทิสติก สติปัญญา แอลดี และจิต อย่างไรก็ตามทางนายชูศักดิ์ได้เตรียมร่างนโยบาย ด้านการศึกษาและสังคมที่ดำเนินการยกร่างมาบางส่วนแล้วมาเสนอให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาด้วย

 

ขอขอบคุณ ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/politic/134069