วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 20.13 น.

 

6 ธ.ค.61 นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อหาสมาชิกพรรค ที่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ระดมให้ได้เกิน 500 คน เพื่อร่วมจัดตั้งเป็นสาขาพรรคภาคใต้อีกสาขาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคในภาคใต้นั้น ลงตัวหมดแล้ว โดยเฉพาะใน จ.สงขลา ที่มี เขต 1 นายธารณ์เทพ ขุนแก้ว , เขต 2 นางอรอนงค์ ล่วนรักษ์ , เขต 3 นายธนพล ศรีเนตร , เขต 4 นายจรัญ อรุณพันธุ์ , เขต 6 นายเฉลิม เหล่าสุวรรณ , เขต 7 นายอับดุลอาซิซ หลีสหัด , เขต 8 นายอะหลี สอระมัน และที่ จ.สตูล เขต 1 นายนิพนธ์ มรรคาเขต , เขต 2 นายจรัล สุวรรณรัตน์

 

ขอขอบคุณ ที่มา : https://www.naewna.com/politic/381430