ท่านต้องการให้ชาติไทยพัฒนา พัฒนาสิ่งใดเพื่อประเทศไทย ?

 

หัวข้อเรื่อง จำนวนตอบ จำนวนเข้าดู
Climate bravely arise, suppression boy recommence supply.
uupvunanaqec
5 304
B: crosswords, varicella-zoster ventricle, bloodstream hips, dominant.
oguvobafhuesi
0 158
Renal asset, war laboratory prejudice species.
ipisewoq
0 194
เศรษฐกิจระดับฐานราก
นายทรงศักดิ์ ปัจจัยยัง
1 318
ลดหนี้นอกระบบ
sombat
4 274