คณะกรรมการ
บริหารพรรค
รายละเอียดเพิ่มเติม
นโยบาย
เลือกตั้ง ปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อผู้สมัคร
text-hidden
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา
 • 12 February 2020
 • 176
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ (ฉบับที่...
อ่านต่อ
บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ม.ค. 2563
 • 31 January 2020
 • 200
    ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563...
อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา เดือนธันวาคม 62
 • 31 December 2020
 • 351
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31...
อ่านต่อ
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดาเดือนพฤศจิกายน
 • 30 November 2019
 • 506
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา เดือนพฤศจิกายน
อ่านต่อ
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 33
 • 28 November 2019
 • 683
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 33 สาขาพ...
อ่านต่อ
บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา
 • 31 October 2019
 • 651
ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด