วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 15:00 น.

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ปราศรัยหาเสียง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2554 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.พิษณุโลก เขต 2  ปราศรัยหาเสียงกับพี่น้องชาวพิษณุโลก

ข้อมูลเขตเลือกตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลบ้านกร่าง
ตำบลหัวรอ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง และตำบลบ้านป่า)