วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 12:00 น.

นาย วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ผู้สมัคร ส.ส แบบแบ่งเขต จ.เพชรบูรณ์ เขต 1เดินหาเสียงในตลาดเพชรบูรณ์

นาย วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ผู้สมัคร ส.ส แบบแบ่งเขต จ.เพชรบูรณ์  เขต 1 เดินหาเสียงในตลาดเพชรบูรณ์ 

ข้อมูลเขตเลือกตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลชอนไพร เทศบาลตำบลวังชมภู ตำบลนาป่า ตำบลตะเบาะ ตำบลนายม
ตำบลบ้านโตก ตำบลวังชมภู ตำบลสะเดียง ตำบลน้ำร้อน ตำบลป่าเลา ตำบลห้วยสะแก ตำบลบ้านโคก ตำบลระวิง และตำบลดงมูลเหล็ก)