วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011 เวลา 15:48 น.

พรรคชาติไทยพัฒนาประกาศแนวทางการปรองดองแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนปรองดองแห่งชาติ

          เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 18.00 น. พรรคชาติไทยพัฒนาได้ประกาศแนวทางการปรองดองแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนปรองดองแห่งชาติ ณ ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา