วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 22:45 น.

เพลงมาร์ชชาติไทยพัฒนา

ดาวโหลดเพลง มาร์ชชาติไทยพัฒนา

แบบที่ 1 มาร์ชชาติไทยพัฒนา

แบบที่ 2 ชาติไทยพัฒนา 3 ช่า

แบบที่ 3 เฉพาะร้องหมู่

เพลง “ชาติไทยพัฒนา”

ชาติไทยพัฒนา บนเส้นทางประชาธิปไตย
คือทางที่เราจะก้าวไป มั่นคงในอุดมการณ์
ยึดมั่นสถาบันหลัก สร้างความรักสอดประสาน
ยึดถือธรรมาภิบาล เป็นรากฐานอันประเทือง
เชื่อในวิถีนิติธรรม เป็นหลักนำทางการเมือง
ปัญหาแต่ละเรื่อง คลี่คลายได้ด้วยสามัคคี
*เราคือชาติไทยพัฒนา ยึดปวงประชาเป็นวีถี
ให้พี่น้องอยู่ดีกินดี คือปลายทางที่จะก้าวไป
ร่วมใจกันพัฒนา บนเส้นทางประชาธิปไตย
คือทางที่เราจะก้าวไป มั่นคงในอุดมการณ์
****(ร่วมใจกันพัฒนา บนเส้นทางประชาธิปไตย
คือทางที่เราจะก้าวไป เราคือชาติไทยพัฒนา)
------------------