วันอังคารที่ 01 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 17:46 น.

ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

20110201_01เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

                 เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ชั้น 2 ของพระตำหนักพระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา  ในที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา 

20110201_0220110201_0320110201_04