วันพุธที่ 31 มกราคม 2018 เวลา 09:10 น.

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนาเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561