วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:10 น.

ร่วมกราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

ร่วมกราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

 

พรรคชาติไทยพัฒนา  เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามที่ได้นัดหมายขอโอกาสไว้ล่วงหน้ามาก่อนแล้ว

นำโดย คุณธีระ วงศ์สมุทร, คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา,  คุณกัญจนา ศิลปอาชา , คุณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, คุณนิกร จำนง, คุณวราวุธ ศิลปอาชา , คุณภารดร ปริศนานันทกุล, คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล, คุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ,คุณ เสมอกัน เที่ยงธรรม, คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560