วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:59 น.

ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560