วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 เวลา 11:20 น.

เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์มติชน

เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์มติชน วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา โดย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา อดีต ส.ส.สุพรรณบุรี, นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีต ส.ส.สุพรรณบุรี, นายเสมอกัน เที่ยงธรรม อดีต ส.ส.สุพรรณบุรี, นายศิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ, นายภราดร ปริศนานันทกุล อดีต ส.ส.อ่างทอง และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล อดีต ส.ส.อ่างทอง