ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2555

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2555
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา