ต้อนรับ รมช.ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ และคณะ 21 เมษายน 2554

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 ณ ที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา ให้การต้อนรับนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ส.ส.พิจิตร พร้อมคณะ ในการเข้าร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา